Kurucumuzun Mesajı

Kurucumuzun Mesajı

 

BÜYÜK YARIŞ……

Dünyada ülkeler ve firmalar arasında büyük bir yarış süregelmektedir. Üretim ve üretilenin satışı konusundaki büyük rekabetin ana belirleyicisi TEKNOLOJİdir. Bu yarışın galibi veya önde götürenleri daima ileri teknoloji üretenler ve teknolojiyi en iyi uygulayanlar olacaktır.

Teknoloji ve rekabet konusunda dünyamızda yakın geçmişte büyük gelişmeler olmuştur. Bunlardan birisi firmaların güç ve sermayelerini birleştirerek evlilikler yapmalarıdır. Diğer önemli bir gelişme ise kısmen yeni teknolojilere sahip Hindistan ve Çin gibi ülkelerin ucuz iş güçleri ile dünya piyasalarına girerek yarışı daha da zor hale getirmeleridir.

Tüm çabaların ve değişikliklerin ana gayesi yarışta bir adım öne geçmektir. Teknoloji dalında atılım ve yatırım yapanlar, akıllı çözümler üretenler bu yarışta daima önde olacak ve zaman içersinde ortada ve arkada giden yarışçılar gruptan iyice koparak, belki de yarışamaz hale gelecektir.

Ülkemizin firmaları da yarışta kalabilmek veya yarışı sürdürebilmek için mutlaka Teknolojiyi takip etmeleri, teknolojik yatırımlar yapmaları ve ARGE çalışmalarına zaman ve para ayırmaları gerekmektedir.

Ender KARTAL 
Yüksek Makine Mühendisi