Meksis: Endüstriyel Isı Cihazları ve Modüler Su Depoları

BLOG
Kızgın yağ kazanları, yüksek sıcaklık gerektiren endüstriyel süreçlerde düşük basınçla verimli ısı sağlar ve çeşitli sektörlerde kullanılır. Güvenlik ve verimlilik için düzenli bakım ve kontrol esastır; sızıntılar, aşırı ısınma ve basınç dengesizlikleri gibi risklerin önlenmesi kritik öneme sahiptir. Güvenlik ekipmanlarının yanı sıra, uzmanlar tarafından gerçekleştirilen periyodik bakım ve parça değişimi, kazanların uzun ömürlü ve güvenli çalışmasını sağlar. Bu yöntemler, iş sağlığı ve işletme maliyetleri açısından önemli avantajlar sunar.

Kızgın Yağ Kazanlarında Güvenlik ve Bakım Rehberi

Kızgın Yağ Kazanlarının Önemi ve Kullanım Alanları

Kızgın Yağ Kazanlarında Güvenlik ve Bakım: Kızgın yağ kazanları yüksek sıcaklıktaki akışkan ihtiyacını düşük basınçlarla elde etmede kullanılmaktadır. Su- buhar gibi ısı taşıyan akışkanların ulaşamayacağı derecedeki sıcaklıklara, atmosferik basınçla ulaşılmayı sağlamaktadır. Günümüzde gerçekleşen üretim süreçlerinde duyulan yüksek sıcaklığı karşılayan bu kazanların güvenliği ve bakımı da son derece önemlidir. 

Kızgın Yağ Kazanlarının Önemi ve Kullanım Alanları

Kızgın yağ kazanları ağaç, kimya sanayisi, gıda sanayisi, tekstil ve otomotiv tesislerinde çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Örneğin kâğıt, lastik gibi ürünlerin üretilmesinde yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyulan pişirme ve kurutma işlemlerinde kızgın yağ kazanları kullanılmaktadır. Kızgın yağ kazanları özellikle de düşük basınçlı işletmelerde kullanılmaya yatkındır. 

Endüstride yüksek sıcaklıklara yani maksimum 350 dereceye ihtiyaç duyulan süreçlerde, bu sıcaklığa erişebilmek için kızgın su kullanılabilmektedir. Ancak 350 derece gibi yüksek sıcaklıklara 170 barg gibi basınçla ulaşılabilmektedir. Çok yüksek basınçta çalışan tesisler için atmosfer basıncında 350 hatta 400 dereceye kadar özelliği bozulmadan kalabilen termal yağların ısıtıcı olarak kullanılması büyük avantajdır. 

Kızgın yağ kazanları üretim esnasında yüksek sıcaklıkta sıvı akışı gerektiren işletmelerde uygulanır. Bu kazanların en önemli özelliğini de en yüksek sıcağa daha düşük basınçla ulaşabiliyor olmasıdır. Bu da bu işletmeler için kızgın yağ kazanı risklerini büyük oranda gidermektedir. 

Kızgın Yağ Kazanlarında Karşılaşılan Riskler

Kızgın yağ kazanları riskleri arasında sızıntılar, aşırı ısınmalar ve basınç dengesizlikleri yer almaktadır. Kazandan, bağlantı borularından ve termostattan dolayı gözlemlenebilecek bu riskler, olumsuz durumlara kapı aralamaktadır.

Kazan içerisinde yer alan termik yağ oldukça yanıcı bir maddedir. Bundan dolayı da kazanda görülen olası bir delinme durumunda yağ sızıntısı gerçekleşmektedir. Yağ sızıntısı olduğunda da yangın riski artmaktadır. Bununla beraber kazanın uzun süre yüksek sıcaklıkta kullanılması da doğal yapıyı kaybetmeye neden olmaktadır. Çatlama olarak da adlandırılabilen bu olay sonucu yağ kazanının ısı transferi özelliği azalmaktadır. 

Güvenlik İçin Önerilen Uygulamalar

Kızgın yağ kazanı yüksek sıcaklıkta çalıştığı için güvenliğine büyük önem verilmektedir. İş esnasında istenmeyen durumların yaşanmasını önlemek adına kızgın yağ güvenliği belirli aralıklarla sağlanmaktadır. 

İş, işveren ve işçiyi korumak adına yapılan bu uygulamalarda çeşitli noktalar esas konuyu oluşturmaktadır. Kızgın yağ kazanında güvenlik önlemleri makineyi ve programı kontrolü içermektedir. Bu kapsamda kızgın yağ kazanı güvenliği için önerilen uygulamalar şu şekildedir:

Düzenli Bakım ve Kontrol

Kızgın yağ kazanı bakımı birçok uygulamayı bir arada içermektedir. Genel kontroller, kazan dairesi ve yakıt deposu kontrolü ve kazan kontrolü olarak bölüm bölüm ele alınan bu sistemlerde rutinler esastır. Üretimi ve sağlığı korunaklı kılmak adına kızgın yağ kazanı bakımı şu şekilde uygulanmaktadır:

GENEL KONTROLLERKazan operatörünün kazancı, kazanın sicil kartı, bakım onarım kayıtları, kazan kullanma talimatı, uyarılar, kapasite levhaları, vanalar ve hatlar üzerinde yapılan işaretlemelerin kontrol edilmesidir. 
KAZAN DAİRESİ VE YAKIT DEPO KONTROLÜKazan dairesinin yerinin ve yerleşiminin, elektrik tesisatının ve aydınlatma, havalandırma, su giderleri, yağ atıkları, önlemler ve yakıt tankının kontrol edilmesidir. 
KAZAN KONTROLLERİKazanın yerleşimi, baca, sirkülasyon pompa durumu, yağ besleme sistemi, sıvı ve gaz yakıtlı kazanların patlama kapağı, vanalar, termostat, akış kontrolü sağlayan cihazlar, manometre, genleşme tankı ve bağlantıları ile emniyet verilerinin kontrol aşamasıdır. 

Kızgın yağ kazanı bakım rutini yılda en az bir kere gerçekleştirilmektedir. Uzman kişiler tarafından detaylıca ele alınan bu yağ kazanları için en ufak bir problemde teknik ekipler bilgilendirilmelidir. 

Bu içerikte ilginizi çekebilir > Su Depolarının Ömrünü Nasıl Uzatabilirsiniz?

Güvenlik Ekipmanları ve Önlemleri

Kızgın yağ kazanları birçok ekipmanı içeren teknik bir makinedir. Basıncın durmadan kontrol edilmesi ve akıtma sağlayan vanalar bu makinenin sistemsel parçaları arasındadır. Manometreler, vanalar, tanklar ve termostatlar kızgın yağ makinesinin çalışmasını etkilemektedir.

Bunlar dışında makinenin çalışmasında etkili olan parçaların da güvenliğine özen gösterilmelidir. Sızıntı durumunda yangın çıkarabilecek düzeyde olan kızgın yağ kazanları için yangın söndürme sistemleri en elzem destektir. Aynı şekilde kontrollerde de yer alan alarmlar ve uyarı sistemleri de istenmeyen durumların yaşanmasını büyük ölçüde engellemektedir. 

Kızgın Yağ Kazanı Bakım Rehberi

Kızgın yağ kazanı bakımında birçok makine alanı aynı anda değerlendirmeye tutulmaktadır. Makinenin en ufak parçasında oluşan hata tüm sistemi etkilemektedir. Bundan dolayı da kızgın yağ kazanı bakımları uzun soluklu bir süreçte tamamlanmaktadır. Makine temizliği, parça ve basınç kontrollerini içeren bu süreçte değinilen noktalar şunlardır:

Temizlik ve Bakım

Kızgın yağ kazanı temizliği nasıl yapılır diye bakıldığında adım adım işlenmiş detaylardan söz edilebilmektedir. Öncelikle kazan üzerinde yer alan armatür bağlantılarında bozulmuş olan contalar yenilenir. Ardından emniyet ventillerine hidrostatik test uygulanır. Bu sayede set basınçları kontrol edilmiş olunur. 

Yağ filtreleri temizlenir ardından çekvalfler temizlenir. Fonksiyon testinin ardından kazan düşük yağ emniyet şamandırası incelenir. Kazan ön kapak ve arka kapak ateş betonu detaylıca temizlenir. Yine kazan arka ve ön kapaklarında duman gazı kaçağı kontrol edilir. 

Parça Kontrolü ve Değişimi

Kızgın yağ kazanı onarımı, yapılan testler ve incelemeler sonrası gerçekleştirilmektedir. Bir bütün olarak ele alınan ancak parça parça incelenen kızgın yağ kazanlarında kullanıma ve sıcaklığa bağlı aşınan parça gözlemlenebilmektedir.

Bu parçaların kontrolleri teknik ekipler tarafından gerçekleştirilir. Kullanılan parçada herhangi değişiklik söz konusu olduğunda orijinal parçalarla değişikliği sağlanır. Yüksek sıcaklık sağlayan bu makinede parça değişimi ve onarımlar yılda en az bir kere gerçekleştirilmelidir. 

Sistem Basıncının Kontrolü

Düşük basınçta yüksek sıcaklıklara ulaşmayı sağlayan kızgın yağ kazanları için sistem basınçları her şeydir. Sık ve yoğun kullanıma bağlı olarak gözlemlenen basınç dengesizlikleri makinenin işlevini etkilemektedir. Ayrıca basınç dengesizlikleri insan sağlığı açısından da risk oluşturmaktadır.

Kızgın yağ kazanı bakımında basınç röleleri ve vanalar ustalıkla kontrol edilmektedir. Yapılan hidrostatik testler ve basınç uygulamaları ile bu kazanın bakımı gerçekleştirilmektedir. 

Sonuç: Kızgın Yağ Kazanlarında Güvenlik ve Verimlilik İçin Bakımın Önemi

Kızgın yağ kazanlarının güvenlik uygulamaları işi ve işçiyi korumaktadır. Yüksek sıcaklıklara erişen bu kazanlar için periyodik bakımların değeri büyüktür. Kazanların kullanımında sorun yaşamamak adına yıl içerisinde belirli aralılarla kazanların kontrolü sağlanmalıdır. Düzenli bakımlar olası problemlerin erkenden tespit edilmesini sağladığı için büyük maddi kayıpların da önüne geçmektedir. 

Sosyal Medya’da
Meksis as
Meksis Mekanik Sistemler © 2024 | Tüm hakları saklıdır.

Dil

3D Portal

Bilgi Toplumu Hizmetleri

Veri Koruma

Kalite Politikamız