Meksis

Kömür Kazanları: Çevre Dostu Yakma Teknikleri

Kömür Kazanları Çevre Dostu Yakma Teknikleri Nelerdir? Kömür kazanı bir diğer adıyla katı yakıtlı kalorifer kazanları şeklinde de adlandırılmaktadır. Genellikle doğal gazın olmadığı ya da doğal gaza ulaşılmayan yerlerde öncelikli olarak kullanılmaktadır. Bu kazanın en çok tercih edilme nedenleri arasında katı yakıta ulaşmanın daha kolay olması yer almaktadır. Doğal gazın olmadığı bölgelerde özellikle de konut bölgesi gibi toplu yaşamın olduğu alanlarda sıkça kullanılmaktadır. 

Kömür Kazanlarının Önemi ve Kullanım Alanları

Doğal gazın olmadığı yerlerde ısınma amaçlı kullanılan kömür kazanları, mevcut kalorifer tesisatına da uyum sağlamaktadır. Kaliteli döküm malzemelerden üretilmiş olan bu kömür kazanları yüksek ısıya karşı dirençlidir. 

Bu sayede hem bulunan ortamı yüksek ısıda verimli olarak ısıtır hem de mevcut yakıtı en iyi performansla kullanır. Yakıt haznesinin geniş olması da ısıtma için sürekli efor harcamaya gerek bırakmaz. Tüm ihtiyaçları karşılayan kömür kazanında güvenli mekanizmalar ve temizlik kolaylığı da ön plana çıkmaktadır. 

Kömür enerji kaynağı olarak dünyadaki en yaşlı fosil yakıtı olmaktadır. Aynı zamanda düşük maliyetle elde edilen ve güvenilir bir yakıt olan kömür, pek çok ülkede üretilmektedir. Depolama ve nakliye açısından da en emniyetli yakıtlardan olan kömür, endüstri ve sanayi alanında ucuzluğundan ötürü yoğun olarak kullanılmaktadır. 

Geleneksel Kömür Yakma Yöntemlerinin Çevresel Etkileri

Geleneksel kömür yakma yöntemleri kömürün odun, çıra veya çeşitli kimyasallarla tutuşturulmasını içermektedir. Kömür her ne kadar nakliye açısından güvenli ve ucuz olsa da esasında fosil bir yakıttır. Bundan dolayı da bilinçsiz ve kontrolsüz kömür yakımı hava kirliliğine neden olabilmektedir. 

Havanın kirlenmesi göz önüne alındığında kontrol dışı kömür kullanımının küresel ısınmaya yol açabildiği değiştirilemez bir sonuçtur. Karbondioksit cinsinden ölçülen karbon ayak izi ise üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerine çevreye zararı içermektedir. Birincil ayak izi kategorisinde yer alan fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan doğrudan karbondioksit emisyonlarının ölçüsünü tanımlamaktadır.

Bu içerikte ilginizi çekebilir > Kızgın Yağ Kazanlarında Güvenlik ve Bakım Rehberi 

Çevre Dostu Yakma Teknikleri

Kömür Kazanları Çevre Dostu Yakma Teknikleri: Geleneksel kömür yakma yöntemleri ve bilinçsiz kömür kullanımı insan ve çevre sağlığına olumsuz etkiler sunmaktadır. Bunun yerine gelişen teknoloji ve alternatif yollar ile özellikle sürdürülebilir enerji noktasında çevre dostu yakma teknikleri önem kazanmıştır. Çevre dostu kömür yakma teknolojileri sayesinde emisyon azaltma ve kömüre bağlı olumsuzluklar giderilebilmektedir. 

Düşük NOx Yakma Teknolojileri

NOx, Nitrik Oksit ve Nitrojen Dioksiti tanımlaya yarayan terimdir. Nitrik Oksit, normal atmosferik seviyelerde sağlık için tehlikeli değildir. Ancak Nitrojen Dioksit maruz kalma süresine bağlı olarak insan sağlığına zarar verici zehirli bir gazdır. 

NOx oluşumuna en büyük katkıları ise tarımsal kaynaklar, doğal kaynaklar ve endüstriyel kaynaklar sağlamaktadır. Fosil yakıtların yakılması da çevreyi kirletici azot oksitlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Özellikle endüstri alanında fosil yakıtların daha yoğun kullanılması bu konudaki tedbirleri de arttırmıştır. 

Sanayide fosil yakıtlar ancak NO değerlerinin düşmesi ile kullanılabilecek şekilde sınırlandırılmıştır. Azotoksit oluşumunu azaltmak için yeni tip düşük NOx teknolojisi geliştirilmiştir. 

Düşük NOx, alev sıcaklığını düşürerek NO oluşumunu önleyebilecek noktaya getirme prensibine dayanır. Bu amaçla yanma odası içindeki yanma sonucu ortaya çıkan gazın geri dönüşümü sağlanmaktadır. Atık gazın bu şekilde tekrar dolaştırılması da alev sıcaklığını düşürür ve NO oluşumunu büyük oranda azaltır. 

Bu içerikte ilginizi çekebilir > Su Depolarının Ömrünü Nasıl Uzatabilirsiniz?

Sirküle Akışlı Yakma (CFB) Teknolojisi

CFB akışkan yataklı kazan, yüksek performanslı, çevre kirliliği düşük ve ekonomik açıdan verimli kömür yakma teknolojisi geliştirilmiş bir kazandır. Küçük kapasiteli kazanlardan büyük kapasiteli kazanlara kadar çok seçenekli CFB kazan yapıları geliştirilmiştir. Özellikle kömür kazanında emisyon nasıl azaltılır sorusu doğrultusunda CFB kazan kendi payını genişletmiştir. 

Bu prensipte kazan dikey yapılıdır. Yeterli büyüklükteki malzemeler kazana gönderilir ve düşük sıcaklıklarda yakılır. Yanma sıcaklığı CFB kazanlarında 850 ila 900 derece arasında değişmektedir. Pulverize kazanlarda ise bu değer 1350 ile 1500 derece arasındadır. Bundan dolayı da CFB kazanlarda NOx oranı düşüktür. Bu da emisyon azaltma yöntemleri arasında kendinden sıkça söz ettirmesine neden olmaktadır. 

Karbon Yakalama ve Depolama (CCS)

Karbon Yakalama ve Depolama teknolojisi ise karbondioksit gazının atmosferdeki miktarını azaltmada kullanılmaktadır. Düşük emisyonlu kömür kazanları ve teknolojisi sayesinde CCS teknolojisi de önem kazanmaya başlamıştır. Bu teknoloji ise fosil yakıt kullanan tesislerde ve diğer tesislerde karbondioksit gazının, çıkış gazından toplanmasını, depolanmasını veya kullanılmasını içermektedir. CCS genelde üç aşamada gerçekleşmektedir. Bu aşamalar:

KARBON YAKALAMABu aşamada karbondioksit gazı, çıkış gazından toplanmaktadır. Bu işlemde en yaygın olarak sıvı ya da sıvılaştırılmış karbondioksit gazı elde etmek için kullanılan absorpsiyon yöntemi kullanılır. 
KARBON KULLANMABurada ise toplanan karbondioksit gazı işleme, depolama ve benzeri kullanımlar için tercih edilir. Örneğin karbondioksit gazı endüstriyel alanlarda kullanılabilir veya elektrik üretebilir. 
KARBON DEPOLAMABu adımda ise toplanmış ve kullanılmamış olan karbondioksit gazı, doğal gaz zenginliği olan jeolojik formasyonlar içine depolanmaktadır. Bu da zararlı karbondioksit gazının atmosfere salınımını önler. 

Çevre Dostu Yakma Tekniklerinin Avantajları

Kömür Kazanları Çevre Dostu Yakma Tekniklerinin Avantajları: Çevre dostu yakma teknikleri emisyon azaltmada bir numarada görev almaktadır. Kömür kazanında verimlilik artırma olarak da ele alınan bu teknolojiler, enerjinin sürekliliğini sağlamaktadır. Zararlı bir gaz olan karbondioksiti mümkün olduğunca atmosferden uzak tutmak için tercih edilen bu teknolojiler, küresel ısınmanın da önüne geçmektedir. 

Ayrıca durmadan enerjinin devamlılığını sağlayan bu teknolojiler ekonomik açıdan da avantajlıdır. Özellikle enerji kaynaklarını yoğun kullanan işletme sahipleri baca filtreleri, teknolojik kaynaklar ve alınan önlemler sayesinde bu noktada zorluk çekebilmektedir. Usulsüz kullanımda ağır yaptırımların uygulanıyor olması da şirketlerin çevre dostu yakma tekniklerine yönelmesini sağlamaktadır. 

Sonuç: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Çevre Dostu Kömür Kazanları

Küresel ısınma etkilerinin her geçen gün kendini fark ettiriyor olması, çevre dostu kömür kazanlarına yönelmeyi sağlamaktadır. Kömür her ne kadar sık kullanılan bir yakıt olsa da yaydığı karbondioksit açısından doğaya büyük bir zarar sağlamaktadır.

Tam da bu gazın etkisini azaltmak için oluşturulan çevre dostu kömür kazanları, sürdürülebilirliği arttırmaktadır. Sürdürülebilir enerji sayesinde insan ve çevre sağlığının yanında işletme ekonomisi de düşünülmektedir. 

Diğer ısı cihazları sayfamızı da inceleyebilirsiniz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir